Hundnyheter: Fördubblat anslag

Dagens besked från regeringen är mycket välkommet och efterlängtat. Ett höjt anslag gör det möjligt för Svenska Brukshundklubben och andra friluftsorganisationer att ta hand om det växande friluftslivsintresset och guida nya friluftsutövare ut i naturen samtidigt som vi sprider kunskap om allemansrätten och friluftslivets vett och etikett.

Läs hela nyheten här