Vanliga sjukdomar hos hundar

Något som man helst inte vill tänka på när man precis har skaffat hund är risken för att den ska bli sjuk eller skadad. Det är dock viktigt att känna till vilka de vanligaste sjukdomarna är som kan drabba ens hund, vilka symptomen är och vad det finns för eventuell behandling.

Eksem, hudirritation och klåda

Så många som var femte hund drabbas någon gång av hudproblem. Det kan vara eksem, röd och irriterad hud eller klåda. Hudproblem kan bero på många olika faktorer och kan ibland kräva långa utredningar. Vanliga orsaker till klåda är olika typer av parasiter så som loppor och löss, infektioner och svampinfektioner, hormonella sjukdomar eller allergi.
Beroende på vad symtomen beror på och hur de yttrar sig ser behandlingen lite olika ut. Ibland kan det räcka med att veterinären skriver ut en mjukgörande kortisonsalva som man regelbundet ska stryka på det drabbade området medan det andra gånger krävs mer komplexa utredningar, till exempel allergiutredning.

Magproblem

Det är även vanligt att hunden drabbas av olika magproblem i form av kräkning eller diarré. Orsakerna till det kan vara många och symtomen kräver inte automatiskt veterinärvård. Den allra vanligaste orsaken till att dessa symtom uppstår är att hunden har ätit något olämpligt. Symtomen är i de flesta fall övergående av sig självt men ibland kan hunden behöva hjälp på vägen, särskilt om dess allmäntillstånd är påverkat. Om hunden har ätit något som riskerar att göra skador invärtes kan en bukoperation vara nödvändig där man plockar ut föremålet som den har fått i sig. Varning för att ge hunden choklad, det kan vara förenat med livsfara för hunden!

Livmoderinflammation

Livmoderinflammation är en vanlig åkomma för tikar och man räknar med att ungefär var fjärde tik någon gång drabbas innan de har nått en ålder på 10 år. Trots att sjukdomstillståndet är så pass vanligt är det en svår sjukdom som kan ha dödlig utgång om tiken inte får rätt behandling i tid. Oftast behandlar man tillståndet genom att både livmoder och äggstockar avlägsnas vid en operation. Typiska symtom på livmoderinflammation är smärta och svullnad i buken, ökad törst och urinering, dålig aptit med kräkningar som följd samt ett påverkat allmäntillstånd.

Knölar och tumörer

En knöl kan uppstå av flera orsaker och på flera ställen på hundens kropp. När en knöl har uppstått bör den undersökas av veterinär för att ta reda på vad det är för typ av knöl. Det finns både ofarliga knölar och knölar som är elakartade tumörer, precis som hos människor. I takt med att veterinärvården blir mer avancerad och vår kunskap om hundar ökar förlängs även hundens livstid. Ju äldre hunden blir desto mer ökar risken för att den ska drabbas av en elakartad tumör. Detta är en av de sjukdomar som ökar allra mest hos våra hundar idag, särskilt juvertumörer som i regel drabbar äldre okastrerade tikar. För att behandla en tumör, oavsett om den är elakartad eller inte, krävs en operation som avlägsnar tumören och området i direkt anslutning. Därefter behöver man själv vara uppmärksam på om knölen återkommer eller om det uppstår knölar någon annanstans på hunden.

Lämna en kommentar